presentació


Empremtes, Serveis Terapèutics i Formatius

és una entitat creada i formada per professionals de la Psicologia, l’Educació social i la Teràpia Ocupacional que ofereix serveis de psicoteràpia, activitats terapèutiques, acompanyament terapèutic, formació i supervisió a particulars, professionals i entitats.

 
 

Les experiències primerenques
intervenen des de l’inici de la vida
i durant la primera infància
en el desenvolupament
i maduració de la persona.
Aquestes queden inscrites
com a empremtes mnèmiques
constituint la particularitat
de cada individu.

Anuncis