presentació


Empremtes, Serveis Terapèutics i Formatius

és una entitat creada i formada per professionals de la Psicologia, l’Educació social i la Teràpia Ocupacional que ofereix serveis de psicoteràpia, activitats terapèutiques, acompanyament terapèutic, formació i supervisió a particulars, professionals i entitats.

Contacte dels professionals:

  • David Lorente Rosell // david.lorente@copc.cat // 687.74.60.88
  • Jennifer Gallego Rodríguez // jennifer.gallego@copc.es // 615.24.97.98
  • Isela Teixidor Gómez // 679.97.26.08
  • Noelia García Lahiguera // noeliagarcia@copc.cat // 655.27.89.46
  • Marta Gutiérrez Lengua // info@martagutierrez.cat // 635.67.66.68
  • Roser Massana i Riera // rosermassana@copc.cat // 696.94.52.81
 
 

Les experiències primerenques
intervenen des de l’inici de la vida
i durant la primera infància
en el desenvolupament
i maduració de la persona.
Aquestes queden inscrites
com a empremtes mnèmiques
constituint la particularitat
de cada individu.